RASPISAN JE …

KONKURS ZA FILMOVE
Na 17. MEĐUNARODNI FILMSKI FESTIVAL “UHVATI FILM”
na temu invalidnosti i filmove čiji su autori/ke (glumci, scenaristi, režiseri)
osobe sa invaliditetom

Filmovi koji budu izabrani po ocjeni stručnog biće prikazani u  okviru 17. Filmskog festivala „Uhvati film!“ tokom septembra 2019. godine u Novom Sadu (SR) i ulaze u uži izbor za prikazivanje u Banja Luci (BiH), u Rijeci (HR) i Kotoru (CG) ali i u okviru postprodukcije – Filmskog karavana u gradovima navedenih država.

Detaljan konkurs pročitajte OVDJE

Uhvati film Montenegro 5. i 6. marta u Kino Boka, Kotor

Ove godine biće prikazano 16 filmova iz 13 zemalja svijeta, koji će biti prikazani u 2 filmska dana. U okviru pratećeg programa organizovali smo panel diskusiju “ Učešće osoba sa invaliditetom u kulturnom životu” gdje će učešće uzeti predstavnici javnog sektora, medijskih kuća, umjetničkih akademija, kulturni radnici, predstavnici nevladinih udruženja kako iz zemlje tako i iz inostranstva.

Filmski program

Program u pdf:


Program je besplatan

Uhvati film Kotor dio regionalnog Festivala

Imajući u vidu vrijednosti i ciljeve za koje se zalažu, a koje idu u smjeru promovisanja jednakosti, ljudskih prava i omogućavanja slobode izražavanja različitih kulturoloških i društveno marginalizovanih afiniteta i njihovog međusobnog dijaloga,

Slažući se u ideji da je neophodno raditi na stvaranju preduslova za poboljšanje položaja
osoba sa invaliditetom,

Dijeleći interesovanja za kulturu i savremene medije kao instrumenta za unaprjeđenje kvaliteta života  svih građana,

Želeći da afirmišu ideju o festivalu filmova o osobama sa invaliditetom i filmova čiji su autori osobe sa invaliditetom,

Vjerujući da je potrebna međunarodna saradnja kako bi se uspostavila, razvijala i održavala tolerancija na svaki vid različitosti i koncept suživota,

organizacije Kreativno afirmativna organizacija Parnas
(KAO Parnas) i
Nevladino udruženje ART 365 (NVU ART365)

u maju 2018. god su potpisale sporazum o saradnji,
čime je zvanično osnovan

Uhvati film festival u Crnoj Gori.